Wapen der Infanterie

1.   Wapen der Infanterie algemeen.

Het embleem bestaat uit een Romaans schild, gelegen op een neerwaarts gericht zwaard en rustend op een banderol, waarin de spreuk ‘NULLI CEDO’ ( ‘Ik wijk voor niets’) is vermeld. Het embleem is gelegen op een gestileerde W. Baret en kraagemblemen zijn in goudkleurig metaal uitgevoerd. Het baretembleem werd tot 1982 door de nationale reserve gedragen. Daarna alleen door militairen in de basisopleiding. Heden ten dage wordt het nog zelden gedragen.

Kleur ondergrond: Ponceaurood.

Vastgesteld bij MB van 9 november 1946, nr. 920

m_wapen der infanterie algemeen

 

2.   Garderegiment Grenadiers en Jagers, Jagers.

Het embleem wordt gevormd door een jachthoorn gelegen op een gestileerde W. baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal. De Kraagpatten zijn zo uitgevoerd dat de bekers van de hoorns naar elkaar toewijzen. Het embleem wordt tegenwoordig gedragen door Ststcie 11 Lumblbrig AALST en de B- en C- compagnie van 11 Infbat Lumbl GGJ AALST te Schaarsbergen.

Kleur ondergrond: Groen met een gele bies.

Vastgesteld bij MB van 9 november 1946, nr. 920

m_garde regiment grenadiers en jagers jagers

 

3.   Garderegiment Grenadiers en Jagers, Grenadiers.

Het embleem bestaat uit een ronde granaat met gespreide vlam gelegen op een gestileerde W. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal. Het embleem wordt tegenwoordig gedragen door Ststcie 11 Lumblbrig AALST en de A- en STATcie van 11 Infbat Lumbl GGJ AALST te Schaarsbergen.

Kleur ondergrond: Ponceaurood met een blauwe bies.

Vastgesteld bij MB van 9 november 1946, nr. 920  

 

 

m_garde regiment grenadiers en jagers grenadiers

 

4.   Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Het embleem wordt gevormd door een banderol , met hierin de vermeld de woorden ‘ Prinses Irene’. De bandrol wordt gedekt door de Koninklijke kroon. Het geheel is gelegen op een gestileerde W. Het embleem is uitgevoerd in goudkleurig metaal. De kraagemblemen zijn uitgevoerd in zilverkleurig metaal. Het embleem wordt tegenwoordig gedragen door de Ststcie van 13 Mechbrig en 17 Painfbat GFPI te Oirschot.

Kleur ondergrond: Oranje met nassaus blauwe bies.

Vastgesteld bij MB van 9 november 1946, nr.920

m_garde regiment prinses irene

 

5.   Regiment Infanterie Limburgse Jagers.

Het embleem wordt gevormd door een jachthoorn, gelegen op een opwaarts gericht zwaard. Door de hoorn en het zwaard is een eikentak gevlochten. Op de benedenrand van de baretgesp zijn de woorden ‘Limburgse Jagers’ vermeld. Het geheel is gelegen op een gestileerde W. Baret- en kraagemblemen zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.

De kraagemblemen zijn uitgevoerd in een linker en een rechter type. Hierdoor wijzen de bekers van de hoorns naar elkaar. Het embleem wordt tegenwoordig gedragen door 42 Painfbat RLJ te Oirschot.

Kleur ondergrond: Groen met een karmozijn rode bies.

Vastgesteld bij MB van 27 oktober 1953, nr. 93565 

m_regiment infanterie limburgse jagers

 

 

6.   Regiment Infanterie van Heutsz.

Het embleem wordt gevormd door het Nederlandse wapen, omkranst door twee lauwertakken, het geheel is gevat in een achtpuntige stralenster. Het geheel is gelegen op een gestileerde W. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.

Het regiment is genoemd naar Generaal Van Heutsz (1851-1924) Het embleem wordt tegenwoordig gedragen door 12 Infbat Lumbl AALST en 11 Luverdcie ‘Samarinda’ te Schaarsbergen.

Kleur ondergrond: Zwart met een oranje bies.

Vastgesteld bij MB van 30 januari 1951, nr. 1034

m_regiment infanterie van heutzs

 

7.   Regiment Infanterie Johan Willem Friso.

Het embleem wordt gevormd door een monogram van de letters J,W en F. Ze worden gedekt door de prinselijke kroon, welke in de 18e eeuw door de Prinsen van Oranje, het eerst door Stadhouder Prins Johan Willem Friso, werd gevoerd. Johan Willem Friso de naamgever van het regiment leefde van 1687 tot 1711. Het embleem is tenslotte gelegen op een gestileerde W. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal. Het embleem wordt tegenwoordig gedragen door Ststcie 43 Mechbrig en 44 Painfbat JWF te Havelte.

Kleur ondergrond: Ponceaurood.

Vastgesteld bij MB van 27 oktober 1953, nr. 93565

m_regiment infanterie johan willem friso

 

8.   Regiment Infanterie Oranje Gelderland.

Het embleem wordt gevormd door het helmteken van de vroegere hertogen van Gelre. Het bestaat uit een schild van Nassau, omgeven door zeven pauwenveren. Het geheel rust op een banderol met daarop de woorden ‘Oranje Gelderland’ Het embleem is gelegen op een gestileerde W. baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal. Het embleem wordt tegenwoordig gedragen door 45 Painfbat RIOG te Ermelo.

Kleur ondergrond: Ponceaurood.

Vastgesteld bij MB van 27 oktober 1953, nr. 93565

m_regiment infanterie oranje gelderland

 

9.   Regiment Infanterie Stoottroepen Prins Bernhard.

Het embleem wordt gevormd door een hertengewei, waarbinnen een opwaarts gerichte dolk is gelegen, alsmede een banderol, waarin het woord ‘Stoottroepen’ is vermeld. Het geheel is gelegen op een gestileerde W. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal. De toevoeging Prins Bernhard is sinds 2002 ingevoerd.

Het embleem wordt vertegenwoordig gedragen door 13 Infbat Lumbl RSPB AALST en 11 Mrcie Lumbl te Assen.

Kleur ondergrond: Ponceaurood.

Vastgesteld bij MB9 november 1946, nr. 920

m_regiment infanterie stoottroepen pb

 

10. Regiment Infanterie Chasse.

Het embleem wordt gevormd door twee, onder een hoek van 95 graden gekruiste, geknotte boomtakken uit het familiewapen van baron Chasse (1765-1849). Op de baretgesp is op de benedenrand het woord Chasse vermeld. Het geheel is gelegen op een gestileerde W. Op het kraagembleem is op het snijpunt van de takken een lint geplaatst met hierop het woord Chasse. De baret- en kraagemblemen zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.

Het regiment infanterie Chasse is momenteel te ruste gelegd. Het vaandel wordt beheerd in het Infanterie Museum in Harskamp.

Kleur ondergrond: Ponceaurood.

Vastgesteld bij MB van 27 oktober 1953, nr. 93565

m_regiment infanterie chasse

 

11. Regiment Infanterie Menno van Coehoorn.

Het embleem wordt gevormd door de koehoorn uit het familiewapen van Menno baron van Coehoorn (1641-1704). De koehoorn hangt met een ketting aan de bovenrand van de baretgesp. Een banderol, waarin de woorden Menno van Coehoorn staan vermeld, is beneden de hoorn geplaatst. Het geheel is geplaatst op een gestileerde W. Bij de kraagemblemen hangt de hoorn met een ketting aan de banderol. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal. De kraagemblemen zijn uitgevoerd in een linker en rechter exemplaar; de draagwijze is zo danig, dat de bekers van de koehoorn naar elkaar wijzen.

Het regiment infanterie Menno van Coehoorn is momenteel te ruste gelegd. Het vaandel wordt beheerd in het Infanterie Museum in Harskamp.

Kleur ondergrond: Ponceaurood.

Vastgesteld bij MB van 27 oktober 1953, nr. 93565

m_regiment infanterie menno van coehoorn

 

12. Korps Nationale Reserve (Natres).

Het embleem wordt gevormd door het Nederlandse wapen. Het embleem is gelegen op een gestileerde W. baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in zilverkleurig metaal.

Het embleem wordt gedragen door de vijf Natresbataljons (10,20,30,40,50)

Kleur ondergrond: Ponceaurood.

Vastgesteld bij PSU- bericht van juni 1982. Eerste verstrekking 25 augustus 1982.

m_korps nationale reserve

 

13. Korps Commando Troepen (KCT).

Het embleem wordt gevormd door een handgranaat met vlam, rustend op het snijpunt van een rechtsgerichte stormdolk, welke een lint kruist onder een hoek van 120 graden. In het lint staat de spreuk ‘Nunc aut nunquam’ (Nu of nooit’) vermeld. Het geheel is gelegen op een gestileerde W. Bij de kraagemblemen rust de handgranaat op twee, onder een hoek van 90 graden, gekruiste stormdolken. Het snijpunt van de stormdolken is gelegen op een lint, waarop de spreuk staat vermeld. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal. Het embleem wordt gedragen bij het personeel dat ingedeeld is bij de het KCT of dat dient als instructeur bij een opleiding. Ook personeel zonder groene baret draagt het embleem, zij het dan op een petrol groene baret.

Kleur ondergrond: Zwart met een groene bies.

Vastgesteld bij MB van 12 september 1950, nr. 751

m_korps commando troepen

 


Reacties zijn gesloten.