UNPROFOR

United Nations Protection Force, UNPROFOR (10-03-1992 tot 20-12- 1995)

In 1991 viel de federatieve volksrepubliek Joegoslavië uit elkaar. Slovenië en Kroatië riepen hun onafhankelijkheid uit. Er ontstond een oorlog tussen de Kroaten en Serviërs. In januari 1992 werd er een wapenstilstand gesloten en werden Slovenië en Kroatië  door de EU erkent als onafhankelijke staten. In januari 1992 riepen de Bosnische Serviërs onder leiding van Milosevic de onafhankelijkheid uit. Kroaten en Bosniërs riepen samen de republiek Bosnië uit op 3 maart 1992. In april 1992 begon de oorlog in Bosnië door een aanval van Servische milities op Bosnische Moslims en beschietingen van Sarajevo. DE EU erkende Bosnië op 6 april 1992 als onafhankelijke staat. Tenslotte werd op 27 april 1992 de federale Republiek Joegoslavië uitgeroepen (Servië en Montenegro).De VN Veiligheidsraad nam, in een poging het geweld in te dammen, op 21 maart 1992 resolutie 743 aan. Dit resulteerde in de oprichting van UNPROFOR. De oorlog tussen de verschillende partijen hield echter enige jaren aan. Sarajevo werd belegerd en beschoten. In mei 1995 voerde de NAVO op verzoek van de VN luchtaanvallen uit op de Bosnische Serviërs rondom Sarajevo. In juli 1995 viel de Bosnische enclave Srebrenica, waar Nederlanders gelegerd waren en werd veroverd door de Bosnische Serviërs. Groot- Brittannië, Frankrijk en Nederland wilden de slagkracht van UNPROFOR aanzienlijk vergroten. De VN ging akkoord en de zwaarbewapende Rapid Reaction Force werd opgericht en ontplooid. Door een offensief van de Kroaten en zware luchtaanvallen van de NAVO en beschietingen van de RRF, werden de Bosnische Serviërs naar de onderhandeltafel gedwongen. De strijdende partijen sloten op 14 oktober in de Amerikaanse stad Dayton een vredesakkoord.  UNPROFOR werd op 20 december 1995 vervangen door een robuuste Implementatiemacht: IFOR.De Nederlandse regering vanaf 1 november 1992 participeerde Nederland met militairen in UNPROFOR. Men leverde personeel voor de staf. Ook kwam er een verbindingsbataljon (1 (NL) VN Verbindingsbataljon in Zagreb (tot mei 1993). Daarnaast was er vanaf november 1992 een Nederlands/Belgisch Transportbataljon ( 1 (NL/BE) VN Tbat). Tenslotte bood Nederland een Infanteriebataljon aan om o.a. de enclave Srebrenica te beschermen (1 (NL) VN Infanteriebataljon, Dutchbat). De infanteriebataljons werden geleverd door 11 Luchtmobiele brigade.  Ze waren daar gelegerd van februari 1994 tot de val van Srebrenica in juli 1995.In totaal hebben er 9753 militairen binnen UNPROFOR gediend. Er waren 7 dodelijke slachtoffers te betreuren.

 

m_unprofor 1

 

m_unprofor 2

 

m_unprofor 3

 

m_unprofor 4

 

Reacties zijn gesloten.