TFF

Task Force Fox, TFF ‘Operation Amber Fox’ ( 26-06-2002 tot 15-12-2002)

De bevolking van Macedonië bestond na het uiteenvallen van Joegoslavië hoofdzakelijk uit Slavische Macedoniërs en etnische Albanezen.  Macedonië bleef ondanks de diverse burgeroorlogen in de regio redelijk stabiel. Echter in de eerste helft van 2000 barstte er een golf van geweld los. De UCK-M pleegde aanvallen op politie posten etc. De Macedonische regering reageerde met de inzet van leger en politie. De partijen sloten op 6 juli 2001 een staakt-het-vuren. Het UCK-M wilde haar wapen inleveren en de NAVO werd gevraagd de inzameling ter hand te nemen. deze operatie ging ‘Essential Harvest’ heten en werd uit gevoerd door TF Harvest. Nederland leverde een versterkte luchtmobiele infanteriecompagnie.  De NAVO besloot in het verlengde van TF Harvest een troepen macht te stationeren. Deze ging Task Force Fox heten. De operatie noemde men Amber Fox. De troepenmacht moest de Macedonische autoriteiten ondersteunen bij de beveiliging van de waarnemers van de EUMM en de OVSE. Nederland zegde toe de leiding van TFF op zich te willen nemen en vanaf juni 2002 leidde Nederland in de persoon van Brigade – Generaal Jhr. H. de Jonge Task Force Fox. Naast de staf en een (GE/NL) NSE leverde Nederland drie zogenoemde Field Liaison Teams (FLT’s). TFF moest de verkiezingen in augustus 2002 gaan begeleiden. Het mandaat van TFF liep op 15 december 2002.

In totaal hebben 372 militairen aan Operation ‘Amber Fox’ meegedaan. Er waren geen dodelijke slachtoffers te betreuren.

 

m_tff 1

 

m_tff 2

 

Reacties zijn gesloten.