Statutaire Bepalingen

Het Defensie Uniform Privé Museum (hierna te noemen DUPM) is opgericht op 1 oktober 2009 te Nunspeet door H.J. Jaket en G.J. Kattenberg. Op deze datum is besloten dat beider collecties worden ondergebracht in het DUPM.  Besloten is dat het DUPM vanwege het kleinschalige karakter en het kleine aantal oprichters/conservatoren (nog) geen stichting zal zijn. Mogelijk dat dit in de toekomst wel zal gebeuren. Vooralsnog betreft het een transparant, goed georganiseerd privé initiatief. Het DUPM heeft geen officiële binding met Defensie of Defensie onderdelen. Wel treedt een aantal militairen op als adviseur en heeft het een aanzienlijk aantal contactpersonen binnen de Defensieorganisatie.

H.J. Jaket brengt een collectie uniformen (GVT,DT, GLT,CT), toebehoren en uitrustingsstukken in.

G.J. Kattenberg brengt een collectie emblemen, borstzakhangers, onderdeelssjaals en armlets in. Tezamen vormt dit de collectie van het DUPM. De items blijven eigendom van hun oorspronkelijke eigenaar. Dit houdt in dat de collecties niet volledig worden samengevoegd tot een (zegge, 1)collectie.

De collectie van H.J. Jaket is ondergebracht op het post- en bezoekadres van het DUPM te Nunspeet. De collectie van G.J. Kattenberg bevindt zich vooralsnog op zijn woonadres te Kampen. Voornaamste reden hiervoor is de beperkte exposeer- en conservatieruimte te Nunspeet.

Beide oprichters van het DUPM acteren als conservator en contactpersoon. Wel heeft ieder zijn specifieke specialisme. H.J. Jaket treedt op als contactpersoon voor de collectie uniformen. G.J. Kattenberg verzorgt de collectie emblemen. Contact opnemen kan via de website welke aan het DUPM is verbonden; www.dupm.nl   onder het menu ‘ Contact ‘.

Schenken aan het museum is zeer wenselijk en altijd mogelijk. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het menu ‘schenken’ op de website. Vriendelijk wordt u gevraagd met een van de conservatoren contact op te nemen wanneer u vragen of opmerkingen heeft. Uniformen, toebehoren en uitrustingsstukken zullen na schenking worden toegevoegd aan de collectie van H.J. Jaket. Emblemen, borstzakhangers, onderdeelssjaals en andere draagbare items op het uniform, zullen toegevoegd worden aan de collectie van G.J. Kattenberg.

Nieuwe schenkingen zullen onder vermelding van datum, naam/rang/functie van de schenker (wanneer toestemming is verleend) en item  worden weergegeven in een schenkingsoverzicht op de website. Geschonken artikelen zullen nimmer te koop of te ruil worden aangeboden, tenzij ze in een veelvoud in de collectie aanwezig zijn.

Mocht een van de oprichters/conservatoren door overlijden, of door andere onvoorziene omstandigheden, zijn functie niet meer kunnen voortzetten, dan zal de andere conservator in overleg met de achtergebleven levenspartner besluiten wat er met zijn collectie zal gebeuren.  Details hierover hebben de oprichters van het DUPM in een ondertekend document weergegeven.

Nunspeet, 30 november 2009

H.J. Jaket                     G.J. Kattenberg

 

Reacties zijn gesloten.