Overig

1. Wapen der Koninklijke Marechaussee.

Het embleem wordt gevormd door een ronde granaat met gesloten vlam. Achter de granaat een banderol met het opschrift ‘Koninklijke Marechaussee’. Het geheel gelegen op een gestileerde W.

Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in zilverkleurig metaal.

Kleur ondergrond: Nassausblauw.

Vastgesteld bij MB van 9 november 1946, nr. 920

Vervallen: 1998

m_koninklijke marechaussee

 

2. Korps Mobiele Colonnes.

Het embleem wordt gevormd door een asklepiostaf rustend op het snijpunt van een zwaard en een bijl, welke elkaar onder een hoek van 110 graden kruisen, alsmede een gespreide vlam lekkend aan de asklepiostaf, het zwaard en de bijl. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal. De kraagemblemen zijn uitgevoerd in een linker- en een rechtertype. De draagwijze is zo dat de punten van de zwaarden naar elkaar toewijzen.

Kleur ondergrond: Zwart met nassausblauwe bies.

Vastgesteld bij MB van 3 februari 1967, nr. 660053/4R

Vervallen: 01-01-1993 

m_korps mobiele colonnes

 

3. Technische Staf.

Het embleem wordt gevormd door de klimmende leeuw uit het Nederlandse wapen, omgeven door een tandkrans van zestien tanden. De krans rust op een banderol, waarin de spreuk ‘Arte pugnantibus adsum’ (‘Ik sta met mijn kunde de strijdende bij’) staat. Het geheel rust op een gestileerde W. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.

Kleur ondergrond: Karmozijnrood.

Vastgesteld bij MB van 17 december 1955, nr. 213248A

m_technische staf

 

4. Legerpredikant.

Het embleem wordt gevormd door een gestileerd kruis, gelegen op een gestileerde W. Op de rand van de baretgesp staat de spreuk ‘In hoc signo vinces’ (‘In dit teken zult ge overwinnen’) vermeld. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.

Kleur ondergrond: Zwart, uitgevoerd in fluweel.

Vastgesteld bij MB van 9 november 1946, nr. 920

 

m_legerpredikant

 

5. Legeraalmoezenier.

Het embleem wordt gevormd door een gestileerd kruis, gelegen op een gestileerde W. Op de rand van de baretgesp staat de spreuk ‘In hoc signo vinces’ (‘In dit teken zult ge overwinnen’) vermeld. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in zilverkleurig metaal.

Kleur ondergrond: Donkerblauw, uitgevoerd in fluweel.

Vastgesteld bij MB van 9 november 1946, nr. 920

m_legeraalmoezenier

 

6. Humanistisch Raadsman.

Het embleem wordt gevormd door een vijfpuntige ster, in sterk reliëf uitgevoerd, met tegen de onderzijde van de ster een bloemmotief. Dit bloemmotief is samengesteld uit een achtbladige bloem aan weerszijden geflankeerd door een tweetal smalle bladen. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.

Kleur ondergrond: Turquoise, uitgevoerd in fluweel.

Vastgesteld bij MB van 26 juni 1964

m_humanistisch raadsman

 

7. Legerrabbijn.

Het embleem wordt gevormd door de Tafelen der Wet, waarboven de Davidster is geplaatst. Het geheel ligt op een gestileerde W. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.

Kleur ondergrond: Zwart, uitgevoerd in fluweel.

Ingevoerd in juni 1971

m_rabbijn

 

8. Pandit.

Het embleem wordt gevormd door een zonneschijf met 18 stralen. Binnen de zonneschijf is het AUM-teken geplaatst. Het religieuze teken bestaat uit een gestileerde combinatie van drie letter uit het Hindi. Het betekend zoveel als ‘oppermachtig wezen, absoluut geluk’. Het geheel ligt op een gestileerde W. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.

Kleur ondergrond: Oceaanblauw, uitgevoerd in fluweel.

Ingevoerd in 2003 

m_baretembleem voorzijde met achtergrondje  

Embleem en bijbehorende kraagspiegels zijn nog niet in ons bezit.

 

9. Legerimam.

Het embleem wordt gevormd door een halve maan en een ster. Het geheel ligt op een gestileerde W. Baret- en kraagembleem zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.

Kleur ondergrond: Turquoise, uitgevoerd in fluweel.

Ingevoerd in 2009 

m_imam baretembleem

Embleem en bijbehorende kraagspiegels zijn nog niet in ons bezit.

 

10. 1 (GE/NL) Corps

Het embleem wordt gevormd door twee gehandschoende handen, welke het zgn. ‘Send- zwaard’

Vasthouden. Aan de linkerkant een hand die uit een manchet steekt met de Nederlandse nationale kleuren rood-wit-blauw, aan de rechterkant een hand uit een manchet met de Duitse kleuren zwart-rood-geel. Het geheel ligt op/in een cirkel met onder in de spreuk ’Communitate Valemus’ Het geheel uitgevoerd in goud- en zilverkleurig metaal. Militairen geplaatst bij het HQ, het Support battallion of het Signal Battalion dragen geen speciale kraagspiegels. Ze dragen de kraagspiegels van het wapen, korps of dienstvak waarbij ze op dat moment zijn geplaatst.

Het ‘Send-zwaard’ hing in vroeger tijden tijdens jaarmarkten in Munster (Send) buiten

het stadhuis aan de gevel. Dit was om burgers te manen tijdens het verblijf in de stad de

wetten te respecteren en zich goed te gedragen.

Kleurondergrond: het baretembleem wordt zonder achtergrondje gedragen op een donkerblauwe baret.

Vastgesteld: 1995

 

Embleem is nog niet in ons bezit.

 

11. Multinational Forces & Observers

Het embleem wordt gevormd door een rond, oranje schild met een witte rand, waarop een witte

vredesduif en een witte olijftak zijn afgebeeld. Het geheel is uitgevoerd in oranje- en witkleurig metaal. 

Kleur ondergrond: het baretembleem werd zonder achtergrondje gedragen op een steenrode baret.

Vastgesteld: Het embleem werd van 7 maart 1982 tot mei 1995 gedragen door Nederlandse militairen

die uitgezonden werden naar de Sinai woestijn op de grens van Egypte en Israël.

m_mfo

 

 

Embleem is nog niet in ons bezit.

 

12. Verenigde Naties.

Het embleem wordt gevormd door de wereldbol, gezien vanaf de Noordpool. De wereldbol wordt links en rechts omgeven met olijftakken. Het geheel is uitgevoerd in wit- en goudkleurig metaal.

Kleur ondergrond: het baretembleem werd zonder achtergrondje gedragen op een lichtblauwe baret.

Vastgesteld: Het embleem werd in 1945 ontworpen door de New Yorkse tekenaar Oliver Lundquist. In maart 1947 werd  voor het eerst een vlag met dit embleem gevoerd. Het baretembleem werd dor Nederlandse militairen voor het eerst gedragen in maart 1979 toen ze in het kader van de UNIFIL missie in Libanon waren gestationeerd.

 

m_vn

 

Reacties zijn gesloten.