Medailles

Groot model decoratie: wijlen Kolonel der Huzaren van Boreel J.H.C. Voges

m_groot model kolonel voges

1) Oorlogsherinneringskruis met de gesp ‘Nederland mei 1940’

2) Ere teken voor Orde en Vrede met de 3 gespen 1947 – 1948 – 1949

3) Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als Officier, met cijfer XV

4) Kruis voor Betoonde Marsvaardigheid (Vierdaagse Kruis)

5) Kruis voor Tweedaag Militaire Prestatietocht met cijfer 2

Hetzelfde Grootmodel, nu zichtbaar met 6)

m_groot model kolonel j

Het Verzetsherdenkingskruis is niet zichtbaar op de eerste foto, daar het voor de foto achter het model is geplaatst. Het lint is echter wel zichtbaar.

Klein model decoratie

m_klein model kol

Groot model decoratie: Luitenant-kolonel der Genie R. Schlüter

m_groot model lkol r

 1. Herinneringsmedaille VN- Vredesoperatie (HVN1) – Libanon (met 1 gesp)
 2. Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperatie (HMV4)(Joegoslavië)
 3. Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als Officier met cijfer XV
 4. Marine Medaille
 5. Vaardigheidsmedaille van de NSF
 6. Kruis van de Tweedaagse Militaire Prestatietocht (TMPT-Kruis)
 7. US Air Force Commendation Medal Award
 8. United Nations Interim Force in Libanon
 9. NATO Medaille – Yugoslavia

Groot model decoratie: Kolonel der Grenadiers W.G.M. Brons en zijn batons.

m_onderscheidingen kl willy 015

1  Herinneringsmedaille VN- Vredesoperatie (HVN1) – Libanon (met 1 gesp)

2  Herinneringsmedaille VN- Vredesoperatie (HVN6) – Ethiopie en Eritrea

3  Herinneringsmedaille Vredesoperatie

4  Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als Officier met cijfer XXV

5  Landmachtmedaille

6  Kruis voor Betoonde Marsvaardigheid (Vierdaagse Kruis)

7  UN herinneringsmedailee

8  UN herinneringsmedaille UNMEE

Klein model decoratie: Brigade-generaal R.E. Harmsma der Koninklijke Marechaussee

 • Herinneringsmedaille Vredesoperaties ISAF (Afghanistan)
 • Onderscheidingsteken voor langdurige dienst Officieren met cijfer XXX
 • Inhuldigingsmedaille 30 april 2013, Koning Willem Alexander
 • Landmacht medaille
 • Kruis voor betoonde marsvaardigheid (in zilver met kroon) (4-daagse). Voor uitleg zie onderaan de pagina.
 • Vaardigheidsmedaille NSF met cijfer 3
 • Vaardigheidsmedaille TMPT (Tweedaagse Militaire Prestatie) met cijfer 2
 • Herinneringsmedaille Vredeoperaties ISAF (Navo)

Groot model decoratie: Kapitein A.J. Versluis

m_medailles versluis

1  Herinneringsmedaille VN- Vredesoperatie (HVN1) – Libanon (met 1 gesp)

2  Onderscheidingsteken voor landurige dienst als Onderofficier in zilver (24 jaar)

3  Kruis voor Betoonde Marsvaardigheid (Vierdaagse Kruis) 6e deelname

4  United Nations Interim Force in Libanon

Medaille: Onderscheidingsteken voor landurige dienst als Onderofficier

in goud (36 jaar).

Groot model decoratie: wijlen Kapitein Ter Zee b.d. A van Noortwijk

m_p1030087

1) Ere teken voor Orde en Vrede met de 3 gespen 1947 – 1948 – 1949

2) Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als Officier met cijfer XX

3) Herinneringsmedaille Huwelijk Juliana en Bernhard

4) Kruis voor Betoonde Marsvaardigheid (Vierdaagse Kruis)

Dapperheidsonderscheidingen wijlen Majoor F. Lems

    

Bronzen Kruis (voor- achterzijde) en het Mobilisatie Oorlogskruis.

Groot model decoratie: wijlen Adjudant C. Goorden korps der mariniers

 1. Nieuw-Guinea Herinneringskruis met de gesp(1962).
 2. Onderscheidingsteken voor langdurige dienst in zilver (OO).
 3. Kruis voor Betoonde Marsvaardigheid (Vierdaagse Kruis)
 4. Marine medaille

m_lm medaille lkol rs1

Landmacht medaille (voorzijde)

m_lm1 medaille lkol rs1

Landmacht Medaille (achterzijde)

m_bsk

Herinnerings Insigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945

m_draaginsigne gewonden

Draag insigne gewonden

Het Draaginsigne Gewonden wordt toegekend aan militairen en veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Het Draaginsigne Gewonden is voor de betreffende militairen en veteranen een belangrijke vorm van erkenning voor hun militaire inzet en de offers die zij daarbij hebben gebracht.

Voor het toekennen van het Draaginsigne Gewonden gelden strikte criteria. Een lichamelijke verwonding moet het gevolg zijn van oorlogshandelingen (vijandelijke actie) die aantoonbaar ingrijpen van een arts en/of hospitalisatie noodzakelijk maakte. Verwonding door ziekte en ongevallen leiden zelden tot toekenning. Bij psychisch letsel moet er sprake zijn van behandeling en van het toekennen van een militair invaliditeitspensioen op psychische gronden van minstens tien procent.

m_medaille ov

Ere teken voor Orde en Vrede met de 2 gespen 1948 – 1949

m_medailles mdr

1) Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties (HVN2) NL Medaille  UNMIBH

2) United Nations Protection Force Medal UNPROFOR

 

Kruis voor betoonde Marsvaardigheid (Vierdaagsekruis).

m_vierdaagse med

NBVLO: Nederlandse Bond Voor Lichamelijke Opvoeding (t/m 1958)

KNBLO: Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (vanaf 1959 en heden)

1e deelname: het kruis in verguld brons.

2e deelname: een vergulde bronzen kroon boven op het kruis. (zie foto)

3e en 4e deelname: alleen een arabische cijfer op een groen schildje.

5e deelname: het kruis in zilver met in blauw geëmailleerde armen. (zie foto)

6e deelname: een zilverenkroon op het kruis.

7e t/m 9e deelname: een blauw ovaal schildje met het betreffende Arabische cijfer in zilver.

10e deelname: een verguld zilveren kruis met wit geëmailleerde armen en groen geëmaillerde gestyleerde lauwertakjes tussen de armen.(zie foto)

11e deelname: een kroon bovenop het kruis (zie foto)

Verdere deelnames leveren een ovaal groen schildje op met het desbetreffende aantal deelnames in goudkleurige Arabische cijfers.

Voor verdere informatie zie de website: http://www.onderscheidingen.nl/nl/medailles/sport/4daagse.html

Reacties zijn gesloten.