EUFOR Althea

Europe Force, EUFOR ‘Operation Althea’ (02-12-2004 tot heden)

Op 2 december 2004 startte ‘ Operation Althea’. De EU nam de missie in Bosnie over van de NAVO. De vredesmacht werd flink ingekrompen. Sinds het aantal militairen van EUFOR in 2008 is verlaagd naar circa 2100, is het operatiegebied in 5 regio’s verdeeld. In deze regio’s bestaat de militaire aanwezigheid van EUFOR overwegend uit Liaison and Observation Teams (LOT). Daarnaast heeft EUFOR nog een multinationaal manoeuvrebataljon welke gelegerd is in Sarajevo en 2 Integrated Police Units (IPU). 

De nadruk van de Nederlandse EUFOR- bijdrage van in totaal 85 militairen ligt op de Liaison and Observation Teams (LOT). De teams bestaan elk uit 8 militairen en opereren in specifiek toegewezen gebieden. Zij vergaren informatie over de veiligheidssituatie en over de sociale, politieke en economische ontwikkelingen in het inzetgebied. Bovendien opereren de teams als link tussen EUFOR en de internationale organisaties in Bosnië-Herzegovina.
De LOT-teams opereren vanuit woongemeenschappen en zijn gehuisvest tussen de lokale bevolking in zogenaamde LOT-huizen. Daarmee vormen zij voor de Bosnische bevolking het meest zichtbare deel van EUFOR. Nederland is verantwoordelijk voor de 4 LOT-huizen in Travnik, Mrkonjic Grad, Drvar en Livno. Nederland is ook verantwoordelijk voor de bemanning van het Regional Coordination Centre  (RCC- 1) in Banja Luka. Hier werkt Nederland nauw samen met Chili, Bulgarije, Roemenië en Zwitserland.

De Nederlandse bijdrage aan de Integrated Police Unit  (IPU) van EUFOR bestaat uit een detachement van de Koninklijke Marechaussee. De European Gendarmerie Force  geeft leiding aan het hoofdkwartier van de IPU. De Nederlandse functionarissen worden ingezet voor recherchetaken en het analyseren van inlichtingen. De 2 Nederlandse IPU- teams opereren in het gehele operatiegebied van EUFOR. Bovendien zijn 4 Nederlandse functionarissen geplaatst in de staf van de IPU. In de periode mei tot en met november 2009 heeft Nederland met een luitenant-kolonel van de marechaussee de plaatsvervangend commandant van de IPU geleverd.

Tot slot levert Nederland 12 staffunctionarissen aan het hoofdkwartier van EUFOR en 2 functionarissen van de Koninklijke Marechaussee aan het International Military Police Platoon. Allen zijn geplaatst in Sarajevo. De ondersteuning van de Nederlandse militairen in Bosnië-Herzegovina wordt verzorgd door een Nederlands National Support Element  op Camp Butmir in Sarajevo. De Nederlandse bijdrage aan de EUFOR- missie duurt vooralsnog tot juni 2010.

 

m_eufor 1

 

m_eufor 2

 

m_eufor 3

 

Reacties zijn gesloten.