DT M63

Korpsen en Divisies

m_korpsen en divisies

(Van boven naar beneden, van links naar rechts)

1.   1e Legerkorps (1952)

2.   1e Legerkorps

3.   1e Legerkorps

4.   1 (GE/NL) Corps

5.   1e Divisie ‘7 december’ (1957)

6.   1e Divisie ‘7 december’ (zwart lint, productiefout, waarschijnlijk nooit gedragen)

7.   1e Divisie ‘7 december’

8.   4e Divisie (1953)

9.   4e Divisie (mogelijk proefmodel voor woodland GVT)

10. 4e Divisie

11. 5e Divisie (1955)

12. Mobiele Colonnes (1963)

13. Nationale Reserve (1948- tot 1982)

14. Geneeskundig Commando Krijgsmacht

15. Staf Inspecteur Generaal Krijgsmacht (1954)

 

Brigades

m_brigades

1.   11 Luchtmobiele Brigade, 1e model

2.   11 Luchtmobiele Brigade, 2e model

3.   13 Gemechaniseerde Brigade, 1e model

4.   13 Gemechaniseerde Brigade, 1e model luxe uitvoering

5.   13 Gemechaniseerde Brigade, 2e model

6.   41 Lichte Brigade, productiefout

7.   41 Lichte/Gemechaniseerde Brigade

8.   41 Lichte/Gemechaniseerde Brigade

9.   43 Gemechaniseerde Brigade

10. 43 Gemechaniseerde Brigade

11. 52 Gemechaniseerde Brigade

12. Divisie Logistiek Commando

13. Divisie Gevechtssteun Commando

14. Explosieven OpruimingsDienst (1974)

 

Nationale Sector & Opleidingen

m_logistiek en opleiding

1. Nationaal Territoriaal Commando/ Nationaal Commando (1955)

2. Commando Verbindingen Koninklijke Landmacht (1977-1995)

3. Nationaal Logistiek Commando (1977-1995)

4. Geneeskundig Commando Koninklijke Landmacht (1977)

5. Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht  (1979)

6. Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht

7. Koninklijke Militaire Academie

8. Koninklijke Militaire Academie

Lo/Sport

m_mouwembl m63 lo sport

1. Sportinstructeur, officiers uitvoering (1946)

2. Sportinstructeur, officiers uitvoering

3. Sportinstructeur, onderofficiers uitvoering (1946)

4. Sportinstructeur, onderofficiers uitvoering

 

Muziek

m_mouwembl m63 muziek

1. Muzikant

2. Leerling Muzikant

3. Muzikant (cavalerie)

4. Leerling Muzikant (cavalerie)

m_schouderonderscheidingstekens beroepsmuzikanten

Beroepsmuzikanten.

1. Geel katoenen galon (1969) Beroepsmuzikanten lager van rang dan sergeant/wachtmeester en behorend tot de overige wapens, dienstvakken en korpsen.

2. Half- gouden galon (1960) Beroepsmuzikanten hoger van rang dan korporaal 1, behorend bij de overige wapens, dienstvakken en korpsen.

3. Wit katoenen galon (1969) Beroepsmuzikanten met een lagere rang dan wachtmeester , behorend bij het wapen der cavalerie.

4. Half- zilver galon (1960) Beroepsmuzikanten hoger van rang dan korporaal 1, behorend bij het wapen der cavalerie.

 

Reacties zijn gesloten.