King E. Bailey

 

 

Born: 30 augustus 1916

KIA: 18 november 1944

 

 

Na het verzoek ingediend te hebben bij de American Cemetry, Henri-Chapelle te Belgie om een graf te adopteren, kregen we in het najaar van 2017 een graf toegewezen van Staff Sergeant King E. Bailey. Hij maakte deel uit van het US 4th Infantry Division, 8th Infantry Regiment, 1st. Battalion, A (Able) Company welke op 6 juni 1944 (D-Day) op Omha Beach aan land ging. Op 22 juni raakte hij gewond en keerde op 1 september 1944 terug. Tijdens de hevige gevechten in het Hürtgenwald nabij Düren (Duitsland) is hij op 18 november 1944 omgekomen.

Inmiddels hebben wij contact gelegd met een re-enactmentgroep uit de US welke de 4th Infantry Division herdenkt. Een member (Jared Fedrick) van deze groep heeft een een familielid weten op te sporen en een naamgenoot (een neef) met ons in contact gebracht. Zijn neef is enorm blij dat wij zijn oom gedenken en dat we tijdens de Belgische memorialday aanwezig zullen zijn. Daarnaast bezoeken we het graf op de sterfdag (18 november) en leggen dan bloemen en steken een kaarsje aan. We hebben vele foto’s opgestuurd gekregen en ook wij hebben foto’s naar hem toegezonden.

 

 After having submitted the request to the American Cemetry, Henri-Chapelle in Belgium to adopt a grave, in the autumn of 2017 we were assigned a grave of Staff Sergeant King E. Bailey. He was part of the US 4th Infantry Division, 8th Infantry Regiment, 1st. Battalion, A (Able) Company which landed on Omha Beach on 6 June 1944 (D-Day). On June 22, he was wounded and returned on September 1, 1944. During the heavy fighting in the Hürtgenwald near Düren (Germany) he died on November 18, 1944.

Meanwhile we have made contact with a re-enactment group from the US that commemorates the 4th Infantry Division. A member (Jared Fedrick) of this group managed to find a family member and put a namesake (a nephew) in contact with us. His cousin is very happy that we remember his uncle and that we will be present during the Belgian memorial day. In addition, we visit the grave on the death day (November 18) and then lay flowers and light a candle. We have received many photos and we have also sent photos to him.

 


 

 

 

 

K

lik hier voor het Certificate Of Appreciation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commemoration at Henri Chapelle, Memorial Day.

Foto’s volgen z.s.m.

 

Hürtgenwald

 

Foto’s volgen z.s.m.

 

Reacties zijn gesloten.