Hessel J. Nijholt

Geb: 22-1-1886

† : 26-10-1944 Groningen

Hessel J. Nijholt is op 22 oktober 1886 geboren te Doniawerstal en woonde aan de Peizerweg 214 te Hoogkerk met Elisabeth Nijholt en diens kinderen. Hessel Nijholt was ploegbaas bij  de Ned. Tramweg Mij. Hij was fel anti Duits en Anti-Nationaal socialistisch. Hoe hij actief was binnen het verzet is niet bekend. Wel dat hij dienovereenkomstig het bevel der regering opvolgde, staakte zijn arbeid, nam deel aan de spoorwegstaking en dook onder in de stad Groningen bij de familie A.W. Wubbolts aan de Zaagmuldersweg 158. Vermoed wordt dat zijn onderduikadres bij de SD bekend is geworden en aan de SD is verraden. Hij werd door vier SD’ers meegenomen voor verhoor. Op weg naar de auto is hij door Evert Cornelis Drost (welke na berecht te zijn geweest, geëxecuteerd is op 28 juli 1949 te Groningen) neergeschoten. Daarna gaf diens SD-collega Geert van Bruggen hem nog een nekschot. Hessel Nijholt, zijn naam staat vermeld op een gedenksteen achter de garage van het busbedrijf Arriva aan de Stationsweg in Drachten (voormalige remise der HTM), het oorlogsmonument aan de Boeiersingel in Hoogkerk en het verzetsmonument op de Rooms-Katholieke Begraafplaats in Groningen, daar waar hij met 9 andere verzetshelden ligt begraven.

Hessel J. Nijholt was born in Doniawerstal on October 22, 1886 and lived at 214 Peizerweg in Hoogkerk with Elisabeth Nijholt and his children. Hessel Nijholt was team boss at the Ned. Tramway Me. He was strongly anti-German and Anti-National socialist. It is not known how he was active within the resistance. However, that he followed the order of the government accordingly, ceased his work, took part in the railway strike and went into hiding in the city of Groningen with the A.W. Wubbolts at Zaagmuldersweg 158. It is suspected that his hiding address has become known to the SD and has been betrayed to the SD. He was taken for questioning by four SD men. On the way to the car he was shot by Evert Cornelis Drost (who was executed on 28 July 1949 in Groningen after having been tried). Then his SD colleague Geert van Bruggen gave him another shot in the neck. Hessel Nijholt, his name is mentioned on a memorial stone behind the garage of the bus company Arriva on the Stationsweg in Drachten (former depot of the HTM), the war memorial on the Boeiersingel in Hoogkerk and the resistance monument on the Roman Catholic Cemetery in Groningen, where he is buried with 9 other resistance heroes.

Tijdens de verhuizing van mijn moeder (Hilly Nijholt) kwamen wij onderstaand document tegen, wellicht heeft mijn oma dit geschreven en mijn moeder heeft het bewaard. Ik kan haar dit niet meer vragen daar ze na een lang ziekbed van Alzheimer, is overleden.

During the move of my mother (Hilly Nijholt) we came across the document below, perhaps my grandmother wrote this and my mother kept it. I can not ask her this anymore because she has Alzheimer’s.

 klik op de afbeelding om deze te vergroten.

We zijn blij met dit document omdat dit de exacte datum van de executie aangeeft.

Op maandag 29 april 2013 heb ik samen met mijn vrouw en mijn moeder († 19-05-2019) het graf en verzetsmonument van haar vader (mijn opa en naamgenoot) bezocht. Mijn moeder was blij dat ze het graf nog eens mocht bezoeken, we hebben een bloemetje gelegd en een moment stilgestaan. Ik ben zeer blij dat we door haar neven, Jopie en Hessel Nijholt zeer warm zijn ontvangen, ze hebben haar een onvergetelijk moment bezorgd.

 On Monday, April 29, 2013, I visited the grave and resistance monument of her father (my grandfather and namesake) with my wife and my mother. My mother was glad that she was allowed to visit the grave again, we put a flower and stood still for a moment. I am very happy that we have been warmly welcomed by her cousins, Jopie and Hessel Nijholt, they have given her an unforgettable moment.

   

 

4 mei 2018

Op vrijdag 4 mei tijdens dodenherdenking zijn wij (Marloes en ik, Hans) tijdens de officiële herdenking op de RK begraafplaats te Groningen geweest en hebben daar, op uitnodiging van  Stichting 4 mei Herdenking,  namens mijn moeder, op het graf een bloemstuk neergelegd, ter nagedachtenis en in liefdevolle herinnering aan Hessel J. Nijholt, mijn opa.

 

                                    

                                   

                                   

Reacties zijn gesloten.