Hessel J. Nijholt

 

 

Geb: 22-1-1886

Gef: 26-10-1944 Groningen (L.O.)

 

Hessel J. Nijholt is op 22 oktober 1886 geboren te Doniawerstal en woonde aan de Peizerweg 214. te Hoogkerk. Zoon van tuinknecht Johannes (Hessels) Nijholt (2 september 1856 Sint Nicolaasga – 16 februari 1920 Sint Nicolaasga) en Oeke (Lammerts) van der Meer (1 september 1859 Woudsend – 2 juni 1934 Sint Nicolaasga). Huwde op 23 mei 1913 met Baukje Smits (5 juli 1888 Tirns – 10 december 1931 Meppel). Hertrouwde in 1934 met Elisabeth Nijholt (5 maart 1908 Sint Nicolaasga – 12 juni 1987 Emmen). Hessl Nijholt Hij was ploegbaas bij  de Ned. Tramweg Mij. Hij was fel anti Duits en Anti-Nationaal socialistisch. Hoe hij actief was binnen het verzet is niet bekend. Wel dat hij dienovereenkomstig het bevel der regering opvolgde, staakte zijn arbeid, nam deel aan de spoorwegstaking en dook onder in de stad Groningen bij de familie A.W. Wubbolts aan de Zaagmuldersweg 158. Vermoed wordt dat zijn onderduikadres bij de SD bekend is geworden en aan de SD is verraden. Hij werd door vier SD’ers meegenomen voor verhoor. Op weg naar de auto is hij door Evert Cornelis Drost (geëxecuteerd 28 juli 1949 Groningen) neergeschoten. Daarna gaf diens SD-collega Geert van Bruggen hem een nekschot. Zijn naam staat vermeld op een gedenksteen achter de garage van het busbedrijf Arriva aan de Stationsweg in Drachten, het oorlogsmonument aan de Boeiersingel in Hoogkerk en het verzetsmonument op de Rooms-Katholieke Begraafplaats in Groningen.

  Hessel J. Nijholt was born on 22 October 1886 in Doniawerstal and lived at the Peizerweg 214 in Hoogkerk. Son of gardener Johannes (Hessels) Nijholt (2 September 1856 Sint Nicolaasga – 16 February 1920 Sint Nicolaasga) and Oeke (Lammerts) van der Meer (1 September 1859 Woudsend – 2 June 1934 Sint Nicolaasga). Married on 23 May 1913 to Baukje Smits (5 July 1888 Tirns – 10 December 1931 Meppel). Remarried in 1934 with Elisabeth Nijholt (March 5, 1908 Sint Nicolaasga – June 12, 1987 Emmen). Hessl Nijholt He was a team manager at the Ned. Tramway Me. He was fiercely anti German and Anti-National Socialist. How he was active within the resistance is not known. He did, however, follow up the orders of the government, ceased his work, took part in the railroad strike and went into the city of Groningen with the A.W. Wubbolts at Zaagmuldersweg 158. It is presumed that his hiding place with the SD has become known and has been betrayed to the SD. He was taken by four SD members for interrogation. On his way to the car he was shot by Evert Cornelis Drost (executed 28 July 1949 Groningen). Then his SD colleague Geert van Bruggen gave him a neck shot. His name is mentioned on a memorial stone behind the garage of the bus company Arriva at the Stationsweg in Drachten, the war memorial at the Boeiersingel in Hoogkerk and the resistance monument at the Roman Catholic Cemetery in Groningen.

Tijdens de verhuizing van mijn moeder (Hilly Nijholt) kwamen wij onderstaand document tegen, wellicht heeft mijn oma dit geschreven en mijn moeder heeft het bewaard. Ik kan haar dit niet meer vragen daar ze Alzheimer heeft.

During the move of my mother (Hilly Nijholt) we came across the document below, perhaps my grandmother wrote this and my mother kept it. I can not ask her this anymore because she has Alzheimer’s.

 klik op de afbeelding om deze te vergroten.

We zijn blij met dit document omdat dit de exacte datum van de executie aangeeft.

Op maandag 29 april 2013 heb ik samen met mijn vrouw en mijn moeder het graf en verzetsmonument van haar vader (mijn opa en naamgenoot) bezocht. Mijn moeder was blij dat ze het graf nog eens mocht bezoeken, we hebben een bloemetje gelegd en een moment stilgestaan. Ik ben zeer blij dat we door haar neven, Jopie en Hessel Nijholt zeer warm zijn ontvangen, ze hebben haar een onvergetelijk moment bezorgd.

 On Monday, April 29, 2013, I visited the grave and resistance monument of her father (my grandfather and namesake) with my wife and my mother. My mother was glad that she was allowed to visit the grave again, we put a flower and stood still for a moment. I am very happy that we have been warmly welcomed by her cousins, Jopie and Hessel Nijholt, they have given her an unforgettable moment.

   

 

4 mei 2018

Op vrijdag 4 mei tijdens dodenherdenking zijn wij (Marloes en ik, Hans) tijdens de officiële herdenking op de RK begraafplaats te Groningen geweest en hebben daar, op uitnodiging van  Stichting 4 mei Herdenking,  namens mijn moeder, op het graf een bloemstuk neergelegd, ter nagedachtenis en in liefdevolle herinnering aan Hessel J. Nijholt, mijn opa.

 

 

 

                                    

                                   

                                   

Reacties zijn afgesloten.