Re-enactment

Het DUPM besteedt ook aandacht aan living history. Daar ik zelf lid ben van een vereniging, Living History Association The Screaming Ducks, die zich bezig houdt met het herbeleven en herdenken en hoe het toen was tijdens de 2e Wereldoorlog. Deze vereniging ziet zichzelf als een levend museum. Ze laten middels voertuigen, uniformen, uitrusting, wapens en een veldkamp zien hoe het er uit zag bij een eenheid in WOII, in ons geval de 101e Airborne Division, 502 PIR (Parachute Infantery Regiment) 1 Battalion, Able Company. Waarom deze eenheid ? Wij hebben onder andere een graf geadopteerd van een paratrooper van deze eenheid op het US Cemetry, Colleville Sur Mer (Omaha Beach) in Normandie, Frankrijk. Wij leggen daar bij de jaarlijkse herdenkingen tijdens de festiviteiten rond D-Day, 6 juni een bloemenkrans op het graf. Daarnaast is er ook veel contact met de nog in leven zijnde 502 veteranen. Met de officiele herdenkingen, Market Garden en het Ardennenoffensief, zijn ze aanwezig en hebben we contact met ze. In het DUPM museum vind men dan ook items die betrekking hebben op de 2e Wereldoorlog, naast literatuur, dvd documentaires, ook originele gedateerde uniformen, webbing, gear, insignes etc. Ook hier blijven we de collectie graag aanvullen met WOII items. Op de volgende pagina staan 4 filmpjes. In de eerste 3 filmpjes hebben The Screaming Ducks een belangrijke rol gespeeld en het 4e filmpje gaat over mijn voertuig. In de bossen bij ons achter heb ik een sneeuwritje gemaakt, dit is op film vastgelegd.

• In de eerste film een compilatie over de feestelijke herdenkingen rond 65 jaar Operatie Market Garden. Op het terrein naast de Eerdse molen werd in de week van 17 t/m 20 september 2009 een WO II kampement georganiseerd. Naast vele herdenking met veteranen, was er ook educatie voor scholen, dit om aan die generatie te laten zien hoe het er toen aan toe ging, hoe men leefde, met elkaar omging en het laten zien van voer- en wapentuig, uitrusting en diciplines. Een veldkeuken en een veldhospitaal maakten het compleet. Vele Living History (Re-enactment) vereningen waren hier vertegenwoordigd. Dit alles om het 101e AB, 501 PIR (Geronimo) te herdenken. Later zullen foto’s geplaatst worden.

 

• De 2e film gaat over het Ardennenoffensief, een zeer zwaar beladen gevecht onder de wat bekendere operatie The Battle Of The Bulge. Elk jaar wordt in Bastogne de memorial walk georganiseerd en door vele burgers, actieve militairen en re-enacters de mars belopen door en over historisch grondgebied. Ook tijdens dit evenement worden diverse presentaties te velde gehouden waarbij veldslagen worden gedemonstreerd en nagespeeld middels authentieke voertuigen en wapentuig en•daarvoor zijn Duitse re-enactment verenigingen uitgenodigd om het geheel compleet te maken. In de film zijn o.a. opnames gemaakt in de bossen van Foy, nabij Noville. De bossen waar o.a. het 506 PIR, bekend van de serie Band Of Brothers,• een pittige strijd heeft geleverd en daardoor vele levens heeft gekost. Ieder jaar gedenken wij o.a. hen en alle anderen die daar hun leven hebben gegeven en eren de veteranen.

 

• De 3e film is een compilatie van Operation Torch. Battle tour The Island werd georganiseerd door The Screaming Ducks.

 

• De 4e film is een opname van mijn Dodge WC 51.

 

• De 5e film is een promo film over de Screaming Ducks.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn afgesloten.