Het museum & de 2e Wereldoorlog

Bewustwording: Het DUPM besteed ook aandacht aan de 2e Wereldoorlog en dan met name het geallieerde deel, de Amerikaanse Para’s. Deels, doordat er persoonlijke interesse is ontstaan en middels actieve deelname bij een living history vereniging die een Amerikaanse paraeenheid uitbeeld. En omdat wij vinden dat het heel belangrijk is te weten en te beseffen welke strijd er is geleverd en ervoor gezorgd heeft dat ons de vrijheid uiteindelijk heeft terug gegeven. Een verworven vrijheid die niet vanzelfsprekend is en dat er daarom een krijgsmacht nodig is om onze verworven vrijheid te kunnen waarborgen. In het museum vind men dan ook 1:35 diorama’s die enkele belangrijke veldslagen uitbeelden, waaronder D-Day het Ardennenoffensief en de Battle of Brittain. Deze zijn te vinden in het kopje ‘Diorama’s’. Nieuwe diorama’s zijn reeds in de maak. In de rubriek Evenement/Herdenking zal er ook aandacht besteed worden aan, jaarlijkse herdenkingen en evenementen die betrekking hebben op de 2e Wereldoorlog.

Het mobilisatie leger uit 1939 was van een dusdanige kaliber dat een burgerbescherming na de oorlog zeer gewenst was. Een krijgsmacht was nodig om agressie van buitenaf tegen te gaan. Ons defensieapparaat en opbouw van de krijgsmacht is mede door deze oorlog en door de dreiging van het communistische-oosten verder opgebouwd en later goed doorontwikkeld.  Mede door de oprichting van de NATO, hebben we een belangrijke positie in Europa ingenomen. In het museum willen we t.z.t. ook originele of goede replica uniformen uit de 2e Wereld Oorlog laten zien. Dit mogen dan uniformen zijn van de geallieerden maar ook van de asmogendheden. Ergens op zolder, thuis of bij familie/kennissen is er meestal wel wat te vinden op dat gebied. Spullen die dan vaak worden weggegooid of weggedaan aan mensen die er geen emotionele binding mee hebben en er geen geschiedkundige waar aan hechten. Dus mocht u 2e Wereldoorlog gerelateerde spullen in uw bezit hebben en het een goede bestemming willen geven, denk dan aan ons museum, het is bij ons in goede handen en het krijgt een mooi plekje in ons museum. Een kanttekening wil ik hierbij wel even plaatsen dat het Defensie Uniform Prive Museum geen enkele binding heeft met het Nationaal Socialisme en geen politieke en/of andere motieven heeft dan enkel het vertonen van militaria, waaronder Derde Rijk gerelateerde items. Het is enkel voor geschiedkundige doeleinden bedoeld. In de introductiepagina, doelstelling en statutaire bepalingen kunt u lezen hoe wij met de collectie nu en in de toekomst omgaan.

 

Reacties zijn afgesloten.