Bastogne 2008

Eindelijk was het dan zover. Ik keek er naar uit. Ik wilde het gevoel delen en beleven. Daar heen gaan, waar 64 jaar geleden zo heftig werd gestreden. Waar ruim 77.000 Amerikanen en meer dan 80.000 Duitsers de dood vonden in en door de ijzige kou, missere, vermoeidheid, honger en de drang om naar huis te willen, oorlogsmoe. Een maand lang leven in foxholes enigzins bedekt met wat takken en soms schuilen onder een lijk van een duitser om beschutting te zoeken. Een spervuur  van ratelende mitrailleurs zaaiden dood en verderf. Dan was het weer even stil om vervolgens door artillerievuur weer te worden bestookt, bomen knapten als lucifershoutjes af met als doel meerdere slachtoffers te maken. Je hoop en drang om te overleven vervaagde, de makkers om je heen sneuvelden, het gejammer het snerpende geschreeuw van slachtoffers ging door merg en been. Dan maar weer proberen iets te rusten, tegen je maten aanliggen om het wat warmer te krijgen. Maar sommigen vroren letterlijk dood, of kregen bevriezingsverschijnselen, loopgraafvoeten, ach was ik maar thuis, hoe lang hou ik het nog vol. Het schamele eten, meestal koud en de koffie, vaak surrogaat, maar je had tenminste wat. Dan is het kerst en de Duitsers zingen kerstliederen om de Amerikanen te demoraliseren en te ontmoedigen. Ze worden zelfs gedwongen tot overgave, maar de Generaal MacAuliffe met zijn alom bekend uitspraak ‘NUTS’ bracht uiteindelijk de overwinning aan Amerikaanse zijde.

Nu 64 jaar later, wordt er elk jaar de Bastogne Memorial Walk die door historisch grondgebied voert georganiseerd. Tevens vinden her en der rondom Bastogne diverse herdenkingen en evenementen plaats zoals het opzetten van Display’s en Mock-Battles ( schijngevechten). Deze uitvoeringen gebeuren langs de soms nog zichtbare schade aan de Belgische huizen.De volgende pagina’s tonen foto’s welke genomen zijn door onze fotograaf van ‘ The Screaming Ducks ‘, Bianca Valkenier op de door ons zo bekende lokatie’s daar waar het 101e Airborne Division heeft gestreden. In de bossen van Noville nabij Foy (Bois Jaques).

 

m_bvf131208-0628   m_bvf131208-0634  m_bvf131208-0638

m_bvf131208-0639    m_bvf131208-0657

m_bvf131208-0663   m_bvf131208-0681

m_bvf131208-0684  m_bvf131208-0715   m_bvf131208-0746

m_bvf131208-0773     m_bvf131208-0776

 

Reacties zijn afgesloten.